İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Formu

ÖZEL VERSA HASTANESİ

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ FORMU

Döküman Kodu GR.FR.01 Yayın Tarihi 26.07.2019 Revizyon Tarihi 00 Revizyon No 00 Sayfa Numarası 1/1

OLAY KİMLE İLGİLİ

Gizlilik Talebi Hayır ise Ad Soyad / Birim

Olayın Konusu


Olayın Gerçekleştiği Yer
Olayın Gerçekleştiği Zaman Aralığı
Olayı Anlatınız
Varsa Görüş ve Önerileriniz (İyileştirme çalışmalarında
öneri ve görüşleriniz
dikkate alınacağından
lütfen belirtiniz.)
KURALLAR
1. Bildirim formunda yer alan(* )İşaretli alanların doldurulması zorunlu olup diğer alanların doldurulması ise ihtiyaridir.
2. Olay ile ilgisi olan çalışanların ve hastaların isimleri kullanılmamalıdır.İsim belirtilmesi durumunda bildirimler değerlendirmeye alınmamaktadır.
3. Bildirim formları, kurallara uygunluk açısından Kalite Yönetim Direktörü tarafından değerlendirilmektedir.Kurallara uygun gönderilen bildirimler İlgili Komite / ekiplere iletilmektedir.
4. Gizlilik talebi olması durumunda olay sadece ilgili komitede görüşülür.Özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamasında gizlilik ilkesi uygulanır.
5. Bu form manuel doldurulmuşsa doldurulduktan sonra Kalite Yönetim Birimine gönderilmelidir.