Erkek Hasta Check-Up

 • Üre
 • Hemogram(16-26 parametre)
 • Kreatinin
 • Trigliserid
 • ALP(Alkalen Fosfataz)
 • AST
 • AKŞ(Glukoz – Açlık)
 • Anti Hcv (Kemoluminesans)
 • HBsAg (Kemoluminesas veya benzeri)
 • TSH
 • ALT
 • Kolestrol
 • HDL – Kolestrol
 • LDL – Kolestrol
 • CA 125
 • Sedimantasyon
 • İdrar Mikroskopisi
 • İdrar Tetkiki (Strip ile)
 • PSA (Total)
 • CA 19-9
 • Anti HBC IgM (MEIA veya benzeri)
 • Akciğer Grafisi P.A (tek yön)
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • EKG(elektrokardiyogram)
 • Transtorasik ekokardiyografi
 • Tüm Abdomen US
 • Kardiyoloji Muayenesi

Bayan Hasta Check-Up

 • Üre
 • Hemogram (16-26 parametre)
 • Kreatinin
 • LDL-Kolestrol
 • Trigliserid
 • AKŞ (Glukoz – Açlık)
 • ALP (Alkalen Fosfotaz)
 • AST
 • Kolestrol (Total)
 • HDL – Kolestrol
 • ALT
 • CA 125
 • Anti Hbs (mikropartikül immün)
 • Anti Hcv (Lemoluminesans)
 • TSH
 • CA 15 – 3
 • İdrar tetkiki (strip ile)
 • HBsAg (Kemoluminesas veya benzeri)
 • Ca 19 – 9
 • Sedimantasyon
 • İdrar Mikroskopisi
 • Akciğer Grafisi P.A (tek yön)
 • Servikal veya vajinal sitoloji(PAP Smear)
 • Meme US (bilateral)
 • Tiroid Ultrasonografisi)
 • Tüm Abdome US
 • Transtorastik ekokardiyografi
 • Mammografi (Tek Meme)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi

Check-up hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin. İletişim bilgileri için tıklayın.