Op. Dr. Hüseyin Fatih SEVİNÇ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ


24.05.1985 yılında Sandıklı/Afyonkarahisar’da doğdum.

2003-2009 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudum.

2009-2011 yılları arasında Sandıklı 3 No’lu Sağlık Ocağı’nda Pratisyen Hekim olarak ve Sandıklı Toplum Sağlığı Merkezi’nde Sorumlu Hekim olarak çalıştım.

2011-2016 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde uzmanlık eğitimimi tamamladım.

2016 yılında Muş Malazgirt Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalıştım.

2016-2023 yılları arasında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalıştım.

2023-2024 yılları arasında Özel Kapadokya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalıştım.

01.03.2024 tarihinden itibaren Özel Versa Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum.

 Yayınlarım

 1. Sevinç, Hüseyin Fatih., Çırpar, M., Canbeyli, İ. D., Dağlar, B., Oktaş, B., & Durusoy, S. (2020). Comparison of functional outcomes in patients fixed with dynamic hip screw and proximal femur nail-anti-rotation in A1 and A2 type intertrochanteric femur fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg26(5), 811-817.
 2. Sevinç, Hüseyin Fatih. Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 2021, 27.5: 600.
 3. Üreten, K., Sevinç, H. F., İğdeli, U., Onay, A., & Maraş, Y. (2022). Use of deep learning methods for hand fracture detection from plain hand radiographs. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery28(2), 196-201.
 4. Durusoy, S., Öner, K., Özer, A., & Sevinç, H. F. (2021). The effect of the angle between fracture line and Kirschner wires on stability in supracondylar humerus fractures treated with Kirschner wire fixation: a finite element analysis. Joint diseases and related surgery32(1), 75.
 5. Serbest, S., Tiftikçi, U., Karaaslan, F., Tosun, H. B., Sevinç, H. F., & Balci, M. (2015). A neglected case of giant synovial chondromatosis in knee joint. Pan African Medical Journal22(1).
 6. Sevinç, H. F., Durusoy, S., Öz, V. Ç., İlhan, R. D., Pıçakçı, Ö., Örtücü, A., & Öztürk, R. İ. (2023). Çocuk Humerus Suprakondiler Kırıklarının Cerrahi Tedavi Sonuçları Ve Medialden Tel Gönderiminin Güvenirliliği. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi25(2), 170-175.
 7. Sevinç, H. F., & Karacagil, M. (2009). Tıp Dili ve Türkçe Üzerine Öğrenci GörüŞleri. Erciyes Medical Journal/Erciyes Tip Dergisi31(3).
 8. Öztürk, R. İ., & Sevinç, H. F. The Effect of Curfew on Pediatric Extremity Fractures During The Covid-19 Pandemic. Ahi Evran Akademi2(1), 72-79.
 9. Sevinç, Hüseyin Fatih. "Tıp Dili ve Türkçe Üzerine Öğretim Üyesi Görüşleri." Ege Tıp Bilimleri Dergisi 2.3: 124-128.
 10. Oktaş, B., Aslan, A., Sevinc, F., & Çırpar, M. Tibial Eminentia’nın Okronozise Bağlı Osteokondral Kırığı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi14(1), 33-35.

Kitap-Bölüm Yazarlığı

 1. Erişkinlerde Kalça Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar kitabında Kalça Çevresi Kas Ve Tendon Yaralanmaları adlı bölüm yazarlığım vardır.  Akademisyen Kitabevi (Uluslararası Yayınevi)
 2. Erişkinlerde Kalça Hastalıkları ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar kitabında Sekonder Kalça Osteoartriti adlı bölüm yazarlığım vardır.  Akademisyen Kitabevi (Uluslararası Yayınevi)

 

Bilimsel Kongrelerde Yayınlanan Çalışmalarım-Sözlü Bildirilerim

 1. Halluks rigidus cerrahi tedavisinde toefit-plus total eklem artroplasti sonuçları 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-2014
 2. İleri evre halluks rigidus tedavisinde implant ve rezeksiyon interpozisyon artroplasti tedavilerinin karşılaştırması 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-2015
 3. İntertrokanterik kırıktedavisinde kayan kalça plak vidası ile proksimal femur çivi sistemlerinin klinik ve boyun vidası yerleşimi açısından karşılaştırılması 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-2015
 4. Femur intertrokanterik kırıklarında kayan kalça vidası ve proksimal femur çivisi-antirotasyon ile tespit sonrası hastaların klinik sonuçlarının karşılaştırılması 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-2016
 5. Femur intertrokanterik kırıklarının tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde yeni radyolojik parametreler  26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi-2016
 6. Levofloksasine Bağlı Bilateral Spontan Aşil Tendon Rüptürü:Olgu Sunumu ve Literatür Taraması Kemik Eklem Kongresi 2019
 7. Titanyum elastik nail ile birlikte pediatrik önkol diafiz refraktürü: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması 8. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2021
 8. Çocuk humerus suprakondiler kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları ve medialden kapalı olarak tel gönderme ne kadar güvenlidir? Kemik Eklem Çevrimiçi Kongresi 2021
 9. Femur intertrokanterik kırık sonrası deplase trokanter minör fragmanının sebep olduğu gecikmiş derin femoral arter yaralanması: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması Kemik Eklem Çevrimiçi Kongresi 2021
 10. Total diz artroplastilerinin maliyet analizleri 15. TUSYAD Kongresi 2021
 11. Covid-19 hastasında gelişen üst ekstremite kompartman sendromu: Olgu Sunumu Kemik Eklem Kongresi 2021
 12. The Floating Knee in Pediatric Patients: Case Report and Literature Review International Congress of Medical and Health Sciences Studies 2022

 

Eğitim-Öğretim Faaliyeti

 1. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kozaklı Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü’nde 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde iki dönem Ortopedik Hastalıklar dersini verdim.
 2. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde bir dönem Doğal Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım dersini verdim.Son Güncellenme : 14-07-2024 18:35:46