Dr. Hüseyin ERGÜN

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI


ÖZGEÇMİŞ

1981 yılında Nevşehir’de doğdum.İlk,orta ve lise tahsilimi Nevşehir’de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde lisans eğitimimi,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimimi aldım.Mecburi hizmet görevimi Afyonkarahisar Çay Devlet hastanesi’ndeyaptım.2011 yılında itibaren Özel Versa Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Mesul Müdür Yardımcılığı görevlerini yapmaktayım.2014-2016 yılları arasında Nevşehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüm.Ayrıca Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dersini  vermekteyim.Ulusal ve Uluslararası dergilerde bölümümle ilgili yayınlanmış çok sayıda makalem bulunmaktadır.

GÖREVLER

GÖREV ÜNVANI

GÖREV YERİ

YIL

ASİTAN DOKTOR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUKSAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2004-2009

UZMAN DOKTOR

AFYONKARAHİSAR ÇAY DEVLET HASTANESİ

2010-2011

UZMAN DOKTOR

ÖZEL VERSA HASTANESİ -NEVŞEHİR

2011-HALEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ

2014-HALEN