Dr. Ferhat KORKMAZ

KULAK BURUN BOĞAZ


ÖZGEÇMİŞ

Ferhat Korkmaz 1984 doğumludur. Öğrenim durumu Doktoradır.

EĞİTİM

DERECE

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

YIL

LİSANS

TIP FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

2008

DOKTORA/S.YETERLİK/TIPTA UZMANLIK

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2014

YÜKSEK LİSANS

ODYOLOJİ-VESTİBÜLER HASTALIKLAR VE REHABİLİTASYON

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2014

 

DENEYİM

30/06/2008 TARİHİNDE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ’NDEN BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDUM

DOKTORA TEZİ/S.YETERLİLİK ÇALIŞMASI/TIPTA UZMANLIK TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANLARI

GENTAMİSİN OTOTOKSİSİTESİNDEN N-ASETİLSİSTEİN’İN KORUYUCU ROLÜ(DENEYSEL ÇALIŞMA)

DANIŞMAN:DOÇ.DR.MEHMET AKİF SOMDAŞ

YÜKSEK LİSANS-DÖNEM PROJESİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANLARI:

İLAÇ OTOTOKSİSİTESİ:MEKANİZMASI,RİSK FAKTÖRLERİ,ODYOLOJİK MONİTÖRİZASYONU VE ÖNLENMESİ

DANIŞMAN:PROF.DR.HÜSEYİN  DERE

GÖREV ÜNVANI

GÖREV YERİ

YIL

ASİSTAN DOKTOR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ

2009-2014

ASİSTAN DOKTOR

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ VE ODYOLOJİ KLİNİĞİ(YÜKSEK LİSANS)

2008-2010

UZMAN DOKTOR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2014-2016

UZMAN DOKTOR

ÖZEL VERSA HASTANESİ - NEVŞEHİR

2016-HALEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

KAPADOKYA ÜNİVESİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

2016-HALEN

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

-TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ

-TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİLİK GENEL KURULU

-KAYSERİ KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ

-SÜREKLİ EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ(SEBAD)

-HEARİNG SPEECH SCİENTİSTS ASSOCİATİON(HSSA)

ÖDÜLLER:

-HAZİRAN 2008 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDEN BİRİNCİLİKLE MEZUNİYET  DERECESİ

-SAĞIT M,KORKMAZ F, AKÇADAĞ A, SOMDAŞ MA.RATLARDA CİSPLATİNİN OTOTOKSİK ETKİSİNİ ÖNLEMEDE TİMOKİNON’UN KORUYUCU ROLÜ 2.ULUSAL OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ KONGRESİ,ANTALYA,10-13 MAYIS 2012 (SÖZLÜ SUNUM OTOLOJİ DALINDA 2.LİK ÖDÜLÜ)

-SAĞIT M,KORKMAZ F, GÜRGEN SG, GÜNDOĞDU R, AKÇADAĞ A, ÖZCAN İ. GENTAMİSİM OTOTOKSİSİTESİNDE QUERCETİN’İN KORUYUCU ROLU 3.ULUSAL OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ KONGRESİ,1-4 MAYIS 2014, ANTALYA.(SÖZLÜ SUNUM OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ DALINDA  1.LİK ÖDÜLÜ)

ESERLER

-ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

(SCI VE SCI EXPANDED DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER)

 • SAGİT M ,KORKMAZ F , KAVUGUDURMAZ M , SOMDAS M. İMPACT  OF SEPTOPLASTY ON MEAN PLATELET VOLUME LEVELS İN PATİENTS WİTH MARKEDLY NASAL  SEPTAL DEVİATİON.J CRANİOFAC SURG. 2012;23:974-6.
 • SAGİT M , KORKAMAZ F, AKCADAG A , SOMDAS MÇ.PROTECTİVE EFFECT  OF THYMOQUİNONE AGAİNST CİSPLATİN-İNDUCED OTOTOXİCİTY.EUR ARCH OTORHİNOLARYNGOL.2013;270:2231-7.
 • SAGİT M, GULER S, YASAR M, CETİNKAYA S , KORKMAZ F, TASDEMİR A, SOMDAS M. AN  UNUSUAL MASS FİLLİNG WİTH İN THE MİDDLE MEATUS. J CRANİOFACİAL SURG. 2012;23(6):E567-8.
 • SAGİT M, SOMDAS M ,KORKMAZ F,AKCADAG  A.THE OTOTOXİC EFFECT OF INTRATYMPANİC TERBİNAFİNE APPLİED İN THE MİDDLE EAR RATS. J OTOLARYNGOL HEAD NECK SURG 42:13 (4 FEBRUARY 2013)(DOI 10.1186/1916-0216-42-13)
 • SAGİT M ,YALCIN S, POLAT H, KORKMAZ F, CETİNKAYA S, SOMDAS M.EFFİCACY OF A SİNGLE PREOPERATİVE DOSE OF PREGABALİN FOR POSTOPERATİVE PAİN AFTER SEPTOPLASTY. J CRANİOFACİAL SURG.2013;24:373-5
 • SAGİT M,SARLİ B,GULER S, NAMUSLU M,CELİK HT, KURTUL S, KORKMAZ F, SOMDAS MA.ASSESSMENT OF EARLY ATHEROSCLEROTİC FİNDİNGS İN PATİENTS WİTH NASAL POLYPOSİS.AURİS NASUS LARYNX.2014;41(2):179-84
 • SAGİT  M,KORKMAZ F,GÜRGEN SG,KAYA M, AKCADAG A, OZCAN I.THE PROTECTIVW ROLE OF THYMOQUİNONE İN THE PREBENTİON OF GENTAMİCİN OTOTOXİCİTY.AÖ J OTOLARYNGOL.2014;35:603-9.DOİ:20.2016/J.AMJOTO.2014.07.002.
 • SOMDAS MA,KORKMAZ F,GÜRGEN SG,SAĞIT M , AKÇADAĞ A. N-ACETYLCSTEİN PREVENTS GENTAMİCİN OTOTOXİCİTY İN A RAT MODEL İNT ADV OTOL. 2015;11:12-18.DOİ:10.5152/İAO.2015.650
 • SAGİT M,KORKMAZ F,GÜRGEN SG,GÜNDOĞDU R, AKCADAĞ A,OZCAN I.QUERCETİNE ATTENUATES THE GENTAMİCİN-İNDUCED OTOTOXİCİTY İN A RAT MODEL. İNT J OTORHİNOLARYNGOL

-ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS)BASILAN BİLDİRİLER:

 • SOMDAS MA,KORKMAZ F, GURGEN SG, SAGİT M.N-ACETYLCYSTEİNE PREVENTS GENTAMYCİN OTOTOXİCİTY. THİRTEENTH TRİENNİAL MEATİNG, THE İNTERNETİONAL OTOPATHOLOGY SOCİETY(A.K.A THE SCHUKNECHT SOCİETY) BOSTON,USA JUN 9-11 2013
 • SAGİT M, KORKMAZ F, GURGEN SG,SARICA ZY,ERDOĞAN E.PROTECTİVE EFFECT OF CURCUMİNE AGAİNST CİSPLATİN İNDUCED OTOTOXİCİTY.THE29 TH POLİTZER SOCİETY MEETİNG, ANTALYA,TURKEY 17-17 NOVEMBER 2013
 • GÜLER S, SAGİT M GURGEN SG,KORKMAZ F, AKCADAG A, SOMDAS MA,ÖZCAN I.THE PROTECTİVE EFFECT OF DEXAMETHASONE AGAİNST CİSPLETİN DNDUCED OTOTXİCİTY. THE 29 TH POLİTZER SOCİETY MEETİNG,ANTALYA,TURKEY  14-17 NOVEMBER 2013
 • DOĞAN M,POLAT H, AYYILDIZ Ö,KAYA A,KORKMAZ F,SUBMANDİBULER BÖLGEDE NADİR BİR KİTLE NEDENİ:HİDATİK KİST.11.ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ.17-19 NİSAN 2014/ANKARA(SHERATON HOTEL VE KONGRE MERKEZİ)
 • POLAT H,DOĞAN M,KORKMAZ F,SOMDAİ MA.ARNOLD CHİARI TİP 2’NİN ATİPİK KLİNİK PREZANTASYONU.11.ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ.17-19 NİSAN 2014/ANKARA(SHERATON HOTEL VE KONGRE MERKEZİ)
 • GÜLER S,KORKMAZ F,SAĞIT M,YAŞAR M,KAYA A.KRONİK OTİT ZEMİNİNDE GELİŞEN PNÖMOSEFALİ OLGUSU .11.ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ.17-19NİSAN 2014/ANKARA(SHERATON HOTEL VE KONGRE MERKEZİ

YAZILAN ULUSLAR ARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

-ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 • SAĞIT M,KORKMAZ F,YAŞAR M ,SOMDAŞ MA,ÖZCAN İ. EVALUATİON OF TREATMENT EFFİCACY OF PATİENTS WİTH MİNİMAL NASAL SEPTUM DEVİATİON  AND CONCHA BULLOSA USİNG THE NASAL OBSTRUCTİON SYMPTOM EVALUATİON SCALE. KULAK BURUN BOĞAZ İHTİSAS DERGİSİ 2013;23:74-8.
 • YAŞAR M,GÜLER S,ÜNAL DT,SAĞIT M, KORKMAZ F. NADİR BİR KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİ:EKTOPİK 3.MOLAR DİŞ VE DENTİGERÖZ KİST.ENTCASE 2015;1(1):58-62.
 • KARABULUT I,KORKMAZ F,KABULUT H.İŞİTME SİSTEMİNİN RESEPTÖR VE NÖROMEDİATÖRLERİ.TÜRKİYE KLİNİKLERİ J E.N.T-SPECİAL TOPİCS 2015;8(2):107-10.

-ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİLER:

 • SAĞIT M,GULER S,CETİNKAYA S,KORKMAZ F,TASDEMİR A,SOMDAS M.NAZAL KAVİTEDE SCHQANNOMA OLGUSU.33.ULUSAL KBB-BBC KONGRESİ P162ANTALYA,28-31 EKİM 2011
 • SAĞIT M,KORKMAZ F,AKÇADAĞ A,SOMDAŞ MA.RATLARDA CİSPLATİNİN OTOTOKSİK ETKİSİNİ ÖNLEMEDE TİMOKİNON’UN KORUYUCU ROLÜ.2.ULUSAL OTOLOJİ-NÖROTOLOJ KONGRESİ SS07 ANTALYA,10-13 MAYIS 2012
 • SOMDAŞ MA,KORKMAZ F,SAĞIT M,YAŞAR M, ÇETİNKAYA S.OLGU SUNUMU:EAGLE SENDROMU.34.ULUSAL KBB-BBC KONGRESİ P351 ANTALYA,10-14 EKİM 2012
 • GULER S,SOMDAS MA,SAĞIT M ,KORKMAZ F, TASDEMİR A. SERÖZ OTİTİN NADİR BİR NEDENİ SFENOKOANAL POLİP.9.TÜRL RİNOLOJİ KONGRES P-044 ANTALYA,23-26 MAYIS 2013
 • GULER S,SOMDAS MA,SAĞIT M,KORKMAZ F,DOĞAN M.KONKA BÜLLOZANIN FARKLI KLİNİK PREZANTASYONLARI VE DEV KONKA BÜLLOZA 9.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ P-092 ANTALYA,23-26 MAYIS 2013
 • KORKMAZ F,SAĞIT M , GÜLER S,KOÇ A,POLAT H,ÖZCAN İ.RETROFARİNGEAL PULSATİL KİTLENİN NADİR BİR SEBEBİ : ABERRANT  İNTERNAL KAROTİS ARTER .PS2-136 35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, 2-6 KASIM 2013, ANTALYA
 • KAYA M,GÜLER S,SAĞIT M, DELİBAS S, KORKMAZ F, POLAT H,ÖZCAN İ.OBJEKTİF TİNNİTUS NEDENİ : PALATAL MYOKLONUS. PS2-48 35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ,2-6 KASIM 2013, ANTALYA.
 • KAYA M,GÜLER S,SAĞIT M, DELİBAS S, KORKMAZ F, POLAT H,ÖZCAN İ.DİPLOPİYE NEDEN OLAN ETMOİDAL MUKOSEL OLGUSU.PS2-065 35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ,2-6 KASIM 2013,ANTALYA
 • YASAR M,GÜLER S,ÜNAL D, SAĞIT M, KORKMAZ F, ÖZCAN I.NADİR BİR RİNOSİNÜZİT ETKENİ OLARAK EKTOPİK3.MOLAR DİŞ.PS1-076 35.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ,2-6 KASIM 2013,ANTALYA.
 • SAĞIT  M,KORKMAZ F,GÜRGEN SG,GÜNDOĞDU R,AKÇADAĞ A,ÖZCAN İ.GENTAMİSİN OTOTOKSİSİTESİNDE QUERCETİN’İN KORUYUCU ROLÜ.3.ULUSAL OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ KONGRESİ,1-4 MAYIS 2014,ANTALYA
 • ÇETİNKAYA S, KORKMAZ F, SAĞIT M, SOMDAS MA, ÖZCAN I. GENTAMİSİN OTOTOKSİSİTESİNİ ÖNLEMEDE CURCUMİN’İN KORUYUCU ROLÜ.37.TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BOŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ,28 EKİM – 1 KASIM 2015,ANTALYA

KATILINAN BİLİMSEL TOPLANTILAR VE KURSLAR

 • “31.ULUSAL KBB VE BBC KONGRESİ”,ANTALYA,28 EKİM-01 KASIM 2009
 • “VİDEOKONFERANSLAR-8:OTOLARENGOLOJİ’DE GÜNCEL KONULAR”,ADANA,26-28 MART 2010
 • “12.SİTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU VE 32.FONSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ KADAVRADA UYGULAMALI DİSSEKSİYON KURSU”,İSTANBUL,1-4NİSAN 2010
 • “9.ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ”,ANKARA,8-10NİSAN 2010
 • “KBB’DE GÜNCEL BİLGİ BULUŞMALARI”,İZMİR,23-24NİSAN 2011
 • “TÜRK RİNOLOJİ DERNEĞİ 1.ASİSTAN BULUŞMASI “,İSTANBUL,11-13 MART 2011
 • “TÜRKİYE ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ ALLERJİK HASTALIKLAR VE KLİNİK İMMÜNOLOJİDE TEDAVİ 2011”,ANTALYA,10 EKİM-14 KASIM 2012
 • “RHİNODAYS(THE NOSE):UNDER THE AUSPİECES OF EUROPEAN RHİNOLOGİC SOCİETY”,ANKARA,3-4 NOVEMBER 2012.
 • “THE 29TH POLİTZER SOCİETY MEETİNG”,ANTALYA,14-17 NOVEMBER 2013.
 • “9 TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ”,ANTALYA,23-26 MAYIS 2013
 • “ODYOMETRE VE KALİBRASYONU”,ANTALYA,23-26 MAYIS 2013
 • 36.ULUSAL KBB VE BBC KONGRESİ”,ANTALYA,5-9 KASIM 2014
 • “KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KBB ANA BİLİM DALI TEMPORAL KEMİK DİSSEKSİYON KURSU”, KOCAELİ,21-22 KASIM 2014
 • “11.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ”,ANTALYA,16-19 NİSAN 2015
 • “VİDEOKONFERANSLAR 13”,ADANA,27-29 MART 2015
 • “UYGULAMALI KEMİĞE İMPLENTE  CİHAZLARI KURSU”,ADANA,27-29 MART 2015.
 • “VİDEOKONFERANSLAR 14”,ADANA,2016
 • “12.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ”,ANTALYA,2016
 • “39.ULUSAL KBB VE BBC KONGRESİ”,ANTALYA,5-9 KASIM 2016
 • “13.TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ”,ANTALYA,2017

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU’NA  ANLATTIĞI DERSLER:

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ANLATTIĞI DERSLER :

-İŞİTME KAYIPLARI

-VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

-ÇOCUKLARDA ODYOLOJİK DEĞERLENDİRME

-ODYOLOJİDE İLERİ TANISAL TESTLER

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ANLATTIĞI DERSLER:

-KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

-İŞİTME KAYIPLARI

-VESTİBÜLER SİSTEM HASTALIKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

-ÇOCUKLARDA ODYOLOJİK DEĞERLENDİRME

-ODYOLOJİDE İLERİ TANISAL TESTLER

 
Son Güncellenme : 14-07-2024 23:48:40