Mehmet SAVRAN

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ


ÖZGEÇMİŞ

 1974 yılında Nevşehir'de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. İyi derecede ingilizce bilip evli ve bir çocuk babasıdır.

EĞİTİM

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2004)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi (2004-2011)

DENEYİM

2011-2012 yılları arasında Nevşehir Dr. İ. Şevki ATASAGUN Devlet Hastanesinde görev yaptı. 
Mayıs 2012'den beride hastanemizde görev yapmaktadır.

Beyin, Omurilik ve sinir Cerrahisi Bölümümüzde; Beynin, beynin aşağıya doğru uzantısı şeklinde omurga içinde korunarak inen omurilik, buradan çıkarak vücuda dağılan periferik sinirlerin çeşitli cerrahi hastalıklarına cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.

Bunlar arasında;
Beyin Tümörleri
Hidrosefali (Beyin sıvısının basınç artışı)
Bel fıtıkları
Boyun fıtıkları
Omurilik yaralanmaları
Omurilik tümörleri
Periferik sinir yaralanmaları
Periferik sinir tümörleri
Karpal tünel sendromu
Ulnar oluk sendromu sayılabilir.
Omurganın yaygın ve çok sık görülen hastalıklarından bel ve boyun fıtıkları da nöroşirürji birimi tarafından mikrocerrahi yöntemle tedavi edilebilmektedir. Ayrıca bel ve boyun kanal darlıkları ve kaymalarda da güncel tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Mikrocerrahi ile bel ve boyun fıtığı tedavisi;
          Bel ve sırt ağrıları herkesin hayatının bir döneminde mutlaka karşılaştığı şikayetlerden biridir. Nedeni ne olursa olsun, yaşam kalitesini hızla düşüren bu durum, bazen sanıldığından çok daha ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilmektedir. Bel ağrılarının yaklaşık %4 lük kısmı ameliyat gerektiren fıtıkları içerir. Hastada ciddi bel ve bacak ağrısı, bacakarda uyuşma veya kuvvetsizlik olabilir. Ameliyat gerektiren durumlarda mikrocerrahi yöntemi çok başarılı bir yöntemdir.  Bu yöntem sadece bel fıtıkları değil boyun fıtıklarında da başarıyla uygulanabilir ve sonuçları yüz güldürücüdür.
          Son 15-20 yıldır tüm dünya ile birlikte Türkiye’de bu tür hastalıkların cerrahi tedavisinde, halk arasında “laser veya kapalı yöntem” de denen mikrodiskektomi yöntemi geliştirilmiş, ve bu yöntem sayesinde ameliyat gerektiren bel ve boyun fıtıkları başarıyla ameliyat edilebilmektedir. Hastanemizde de bu yöntem başarıyla uygulanmaktadır.
          Mikrodiskektomi yöntemi bilinenin aksine sadece bel fıtıkları ile sınırlı olmayıp; boyun fıtıkları, daha önce açık cerrahi yapılmış bel fıtıkları, belde kireçlenme ve hafif derece bel kaymalarında da başarı ile uygulanmaktadır. Tüm tedavilerde tam başarı için, hasta ile hekim arasında uyum çok iyi olmalı, karşılıklı olarak beklentiler, istekler ve olası riskler tüm çıplaklığı ile ortaya konmalıdır. Cerrahi tedavi de dahil tüm tedavilerin başarısı, yaşantının  rehabilitasyonu ve risk faktörlerinin belirlenip, bunlardan mümkün olduğu kadar uzak durulmasına bağlıdır.