Mehmet ALACALI

ACİL SERVİS VE AMBULANS HİZMETLERİ


 

Özgeçmiş

Mehmet Alacalı 13/10/1975 tarihinde doğdu öğrenim durumu Tıpta Uzmanlık.

Eğitim

Urla Şehit Nedim Özpolat İlkokulu 1981-1986
Urla Lisesi Ortaokulu 1986-1989
İzmir Atatürk Lisesi 1989-1992

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Askeri Tıp Fakültesi

Meram Tıp Fakültesi

GATA

Selçuk Üniversitesi

1992-1996

1997-2001

Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Aile Hekimliği

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba E.A.H.

2004-2008

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Mide Kanserlerinin Tanı ve Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri, Doç. Dr. Mustafa Şahin

Deneyim

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Samsun Terme Yukarı Taşpınar Sağlık Ocağı

2003-2004

Dr. Ar. Gör.  

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba E.A.H.

2004-2008

Uzm. Dr.

Kütahya Gediz Merkez 1 Nolu Sağlık Ocağı

2008-2010

Uzm. Dr.

Kütahya Merkez İlçe Merkez Fatih Aile Sağlığı Merkezi 31 Nolu Aile Hekimliği Birimi

2010-2013

Uzm. Dr.

Kütahya Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

2013-2013

Yrd. Doç. Dr.

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği A.B.D.

2013-2017

 

Eserler

Uluslararası makaleler:

Uğur Bilge, Erdinç Yavuz, Abdullah Çulhacı, Ahmet Keskin, Yasemin Korkut, Mehmet Alacalı, Raziye Şule Gümüştakım, Saide Eda Cebeci, İlhami Ünlüoğlu, ‘INAPPROPRIATE USE OF ASPIRIN AND ITS CONCOMITANT USE WITH NONSTEROIDAL ANTIINFLAMMATORY DRUGS’ ,Acta Medica Mediterranea , 2015,31:621

Uluslararası makale, bildiri ve kitaplarda diğer yazarlar tarafından yapılan atıflar(atıf yapılan her eser için):

          Mehmet Alacalı, ‘Mide kanseri, mide kanseri taramaları ve mide kanserinden korunma’, Ankara Medical Journal Dergisi, 2012, Cilt:12,Sayı:4 (Dudu Erkoç Kaya, Hilal Arıkoğlu, İncilay Celik Sümen, Ebru Avcı, Emine Arslan, ‘ Association of Polymorphisms in TCF7L2 Gene with Gastric Cancer Risk: A Preliminary Study in Turkish’, Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015;6(suppl 6):797-800

Ulusal bildiriler:

     Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Burcu Tezcan, Mehmet Alacalı, Ekrem Aydın, Hasan Metineren, Turan Cihan Dülgeroğlu, Huriye Aras, Yasemin Özkan, ‘Plantar Fasciitis MR Bulguları; Olgu Sunumu’, 2014, 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, PS-1157

            Bekir Şanal, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Emre Kaçar, Burcu Tezcan, Yasemin Özkan, Huriye Aras, Hasan Metineren, Ekrem Aydın, Turan Cihan Dülgeroğlu, Mehmet Alacalı, ‘Teres Minör Kasında Kalsifik Tendinit MR Bulguları; 2 Olgu Sunumu’, 2014, 35.Ulusal Radyoloji Kongresi, PS-1158

Ders kitabı:

    Ruhi Uyar, Murat Ünalacak, Gökhan Kuş, Uğur Bilge, Yasemin Korkut, Zafer Asım Kaplancıklı, Mehmet Alacalı, Ahmet Karakocalı, Temel İlkyardım Bilgisi, 2014, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:3125, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:2034, Ünite:7, s:136-158

 Diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde, ulusal veya uluslararası sempozyum ve kongre bildiri kitapçığında hakemlik:

  Family Practice and Palliative Care dergisinde ‘Çocuklarda Kulak Burun Boğaz Muayene Sonuçları ve Etkileyen Faktörler: Okul Tabanlı-Kesitsel Çalışma’, 2016 April ,Volume-1, Issue-1, s:19-23, yayında hakemlik