Erkek Hasta Check-Up

  • Üre
  • Hemogram(16-26 parametre)
  • Kreatinin
  • Trigliserid
  • ALP(Alkalen Fosfataz)
  • AST
  • AKŞ(Glukoz – Açlık)
  • Anti Hcv (Kemoluminesans)
  • HBsAg (Kemoluminesas veya benzeri)
  • TSH
  • ALT
  • Kolestrol
  • HDL – Kolestrol
  • LDL – Kolestrol
  • CA 125
  • Sedimantasyon
  • İdrar Mikroskopisi
  • İdrar Tetkiki (Strip ile)
  • PSA (Total)
  • CA 19-9
  • Anti HBC IgM (MEIA veya benzeri)
  • Akciğer Grafisi P.A (tek yön)
  • Tiroid Ultrasonografisi
  • Dahiliye Muayenesi
  • Üroloji Muayenesi
  • EKG(elektrokardiyogram)
  • Transtorasik ekokardiyografi
  • Tüm Abdomen US
  • Kardiyoloji Muayenesi

Bayan Hasta Check-Up

  • Üre
  • Hemogram (16-26 parametre)
  • Kreatinin
  • LDL-Kolestrol
  • Trigliserid
  • AKŞ (Glukoz – Açlık)
  • ALP (Alkalen Fosfotaz)
  • AST
  • Kolestrol (Total)
  • HDL – Kolestrol
  • ALT
  • CA 125
  • Anti Hbs (mikropartikül immün)
  • Anti Hcv (Lemoluminesans)
  • TSH
  • CA 15 – 3
  • İdrar tetkiki (strip ile)
  • HBsAg (Kemoluminesas veya benzeri)
  • Ca 19 – 9
  • Sedimantasyon
  • İdrar Mikroskopisi
  • Akciğer Grafisi P.A (tek yön)
  • Servikal veya vajinal sitoloji(PAP Smear)
  • Meme US (bilateral)
  • Tiroid Ultrasonografisi)
  • Tüm Abdome US
  • Transtorastik ekokardiyografi
  • Mammografi (Tek Meme)
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • Kardiyoloji Muayenesi
  • Dahiliye Muayenesi

Check-up hakkında detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin. İletişim bilgileri için tıklayın.